[1]
G. Posselt, “Paul Helgesens læsning af Luther”, HT, bd. 15, jan. 1989.