[1]
K.-E. Høgsbro, “Vello Helk, Dansk-norske studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660. Med en matrikel over studerende i udlandet. Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 101. Odense 1987. 445 s. 292,80 kr.”, HT, bd. 15, jan. 1988.