[1]
- Redaktionen, “Inge Skovgaard-Petersen: Da Tidernes Herre var nær. Studier i Saxos historiesyn. Kbh., Den danske historiske Forening, 1987. 340 s. 265 kr.”, HT, bd. 15, jan. 1988.