[1]
F. Løkkegaard, “Harry Haue, Ellen Nørgaard, Vagn Sko vgaard-Petersen og Johnny Thiedecke: Skolen i Danmark fra 1500-tallet til idag. Herning, Systime, 1986. 224 s. Ill. 168 kr.”, HT, bd. 15, jan. 1987.