[1]
J. Henrik Tiemroth, “»Et for hver dannet Statsborger. . . saa umisteligt Hielpemiddel« MIDTVEJSREFLEKTIONER OVER BIOGRAFISK LEKSIKONS 3. UDGAVE”, HT, bd. 14, jan. 1984.