[1]
J. Chr. Manniche, “Studier i Historisk Metode IX. Historikeren og Samfundet. Foredrag ved Nordisk Fagkonferense for historisk metodelære på Kollekolle 6.-10. maj 1973. Universitetsforlaget, Oslo, 1974. 134 s.”, HT, bd. 13, jan. 1976.