[1]
F. Stendal Pedersen, “ Nordiska Museets och Skansens årsbok 1973”., ht, bd. 13, jan. 1975.