[1]
F. Stendal Pedersen, “Fataburen. Nordiska Museets och Skansens årsbok 1973.”, HT, bd. 13, jan. 1975.