[1]
V. Sjøqvist, “Olov Riste: »London-regjeringa«. Norge i krigsalliancen 1940-1945. I 1940-1942: 291 s. Det norske Samlaget, Oslo, 1973. N. kr. 65.00.”, HT, bd. 13, jan. 1975.