[1]
J. Sass Bak, “MARTSFORENINGEN OG DEN DANSKE FOLKEFORENINGS OPBYGNING OG VIRKE 1864-66”, HT, bd. 13, jan. 1975.