[1]
I. Skovgaard-Petersen, “Jens Heltoft: Jelling og et glemt stednavn. København, C. A. Reitzels forlag, 1972. Særtryk af Vejle Amts Aarbog 1971. 77 s. Ill. 17,75 kr.”, HT, bd. 12, jan. 1973.