[1]
K.-E. Frandsen, “Lars Linge: Gränshandeln i svensk politik under aldre Vasatid. Bibliotheca Historica Lundensis XXIII. Lund, Gleerup, 1969. 450 s. 1 kortbilag. 43 sv. kr.”, HT, bd. 12, jan. 1971.