[1]
K.-E. Frandsen, “487 s. 50 zlotych (4,25$). Wladyslaw Czaplinski: O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy. (Om Polen i det 17. årh. Problemer og spørgsmål). Panstwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1966.291 s. 25 zl.”, HT, bd. 12, jan. 1969.