[1]
J. Holmgaard, “Fridlev Skrubbeltrang : Det indvundne Danmark. Udgivet af Det danske Hedeselskab. København, Gyldendal, 1966. 498 sider f-1 Ill. 76,00 kr. Indb. 93,25 kr.”, HT, bd. 12, jan. 1967.