[1]
H. Klint, “Jonas Hedberg: Kungliga Finska artilleriregementet. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland nr. 404. Borgå 1964. 322 sider. Illustreret. 3 kort. 17 bilag.”, HT, bd. 12, jan. 1967.