[1]
O. Karup Pedersen, “Torsten Burgman: Svensk opinion och diplomati under rysk-japanska kriget 1904-1905. Studia Historica Upsaliensia XVIII. Scandinavian University Books. Stockholm, Svenska Bokforlaget/Norstedts, 1965. VIII+ 282 s. Ill. 45 sv. kr.”, HT, bd. 12, jan. 1967.