[1]
V. Lorenzen, “Danske Voldsteder fra Oldtid til Middelalder. Vilh. la Gour og Hans Stiesdal. Tisted Amt. Nationalmuseet. København 1957. 349 sider.”, HT, bd. 11, jan. 1962.