[1]
K. RUNQUIST, “De medeltida danska jordvarderingsenheterna med sarskild anknytning till guldvardering och skyldtaxation under valdemarstiden1.”, HT, bd. 11, jan. 1952.