[1]
C. A. Christensen, “De to sognelister i Roskildebispens jordebog.”, HT, bd. 11, jan. 1952.