[1]
A. Hvitfeldt, “1. Det kgl. rettertings domme af 20. og 21. oktober 1575.”, HT, bd. 10, jan. 1944.