[1]
K. FABRICIUS, “Gennembruddet i dansk Historieforskning og Historieskrivning i 1870’erne og 1880’erne.”, HT, bd. 10, jan. 1941.