[1]
F. S., “Omkring 150-Aarsdagen for den store Landbokommissions Nedsættelse udkom De store Landboreformer og Handelsfrihedens”, HT, bd. 10, jan. 1938.