[1]
V. LA COUR, “Johann Gottlieb Fichte i Lys af den nyere tyske Historieforskning.1”, HT, bd. 10, jan. 1938.