[1]
P. V. Rubow, “Vilh. Andersen: Den danske Litteratur i det 18. Aarhundrede (1934). Den danske Litteratur i det 19. Aarhundredes første Halvdel (1924). Den danske Litteratur i det 19. Aarhundredes anden Halvdel (1925—31). Kbh.”, HT, bd. 10, jan. 1936.