[1]
J. STEENSTRUP, “Valdemar Sejrs Død og de ved Tronskiftet vedtagne Ændringer i Landets Styrelse.”, HT, bd. 10, jan. 1936.