[1]
- Redaktionen, “Det norske folks liv og historie gjennem tiderne. I. bind: Fra oldtiden til omkring 1000 e. Kr. av Haakon Shetelig. Oslo 1930. — II. bind: Fra omkring 1000 til 1280 av Edvard Bull. Oslo 1931. — V. bind: 1640—1720 av Sverre Steen. Oslo 1930. IX. bind: 1840—75 av Wilhelm Keilhau. Oslo 1931.”, HT, bd. 10, jan. 1934.