[1]
E. Jørgensen, “Alfred Otto: Liber daticus Roskildensis. København 1933.”, HT, bd. 10, jan. 1934.