[1]
S. Aakjær, “Paul Johansen: Die Estlandliste des Liber Census Daniae. København og Reval 1933.”, HT, bd. 10, jan. 1934.