[1]
A. E. Sørensen, “Det offentlige lønhierarki. En arv fra tjenestemandsreformen af 1969”, HT, bd. 120, nr. 1, maj 2021.