[1]
G. Lind, “Sebastian Olden-Jørgensen: Svenskekrigene. (100 danmarkshistorier). Aarhus Universitetsforlag, 2018.”, HT, bd. 119, nr. 1, s. 119:1, 276-278., aug. 2019.