[1]
E. Nyborg, “Middelalderens kirkestruktur 2”, HT, bd. 119, nr. 1, s. 119:1, 167-171., aug. 2019.