[1]
B. E. Jensen, “En anmelders selvfabrikerede gåder. En replik til Simon Larsson”, HT, bd. 118, nr. 2, s. 118:2, 453–460., aug. 2019.