[1]
R. Farbøl, “Valter Lundell: Det omstridda arvet. Den kommunistiska erfarenheten i dansk och svensk historiekultur. (Studia Historica Lundensia 26). Lunds Universitet, 2017.”, HT, bd. 118, nr. 1, s. 290-293, jul. 2018.