[1]
J. Netterstrøm, “Mats Hallenberg & Johan Holm: Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid. Nordic Academic Press, Lund, 2016.”, HT, bd. 118, nr. 1, s. 241-242, jul. 2018.