Dørum, K. (2016) “Nye perspektiver på Grunnloven 1814–2014: Nye perspektiver på Grunnloven 1814–2014, Bind 1-6. Hovedredaktør: Dag Michalsen. Oslo, 2013–2014.”, Historisk Tidsskrift, 116(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56812 (Set: 27februar2020).