Svensson, P. (2016) “Mogens Herman Hansen: Demokratiets historie fra oldtid til nutid. Museum Tusculanums Forlag, København, 2012.”, Historisk Tidsskrift, 115(2). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56770 (Set: 31maj2020).