Rasmussen, J. (2015) “Karl Peder Pedersen: Kontrol over København. Studier i den sene enevældes sikkerhedspoliti 1800-1848. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences. Vol. 484). Syddansk Universitetsforlag, 2014.”, Historisk Tidsskrift, 115(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56756 (Set: 11juli2020).