Grove, M. H. (2013) “Universitetsspecialer i historie 2009”, Historisk Tidsskrift, 110(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56469 (Set: 12juli2020).