Petersen, J. H. og Petersen, K. (2013) “Dansk velfærdshistorie. Et projekt og dets teoretiske ramme”, Historisk Tidsskrift, 110(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56455 (Set: 25september2020).