Hyldtoft, O. (2013) “Jens Toftegaard Jensen og Jeppe Norskov. (Red. af Søren Bitsch Christensen): Købstadens metamorfose. Byudvikling og byplanlægning i Århus 1800-1920. (Skrifter om dansk byhistorie 2). Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Universitetsforlag, 2005.”, Historisk Tidsskrift, 106(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56240 (Set: 31oktober2020).