Oxenbøll, M. (2013) “Yoichi Nagashima: De dansk-japanske kulturelle forbindelser 1600-1873. Museum Tusculanums Forlag, 2003.”, Historisk Tidsskrift, 106(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56239 (Set: 24oktober2020).