Hernæs, P. (2013) “Danish sources for the history of Ghana 1657-1754. Vol. 1: 1657-1735 (Fontes historiae Africanae, Series Varia 8) and Vol. 2: 1735-1754 (Historisk-filosofiske skrifter 30, 2). Edited by Ole Justesen. Translated by James Manley. Det Kongelige Danske Videns”, Historisk Tidsskrift, 106(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56232 (Set: 28oktober2020).