Sørensen, A. (2013) “»Stasi raus!«. Men hvad så bagefter? Ministeriet for statssikkerheds arkivalier og deres rolle i det forenede Tyskland”, Historisk Tidsskrift, 106(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56219 (Set: 28oktober2020).