Floto, I. og Helmer Pedersen, E. (2013) “Jon A. P. Gissel: "Den indtrængende Forstaaelse". Johannes Steenstrups historiesyn. Museum Tusculanums Forlag, København, 2003.”, Historisk Tidsskrift, 103(2). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56077 (Set: 22februar2020).