Simonsen, D. G. (2013) “Opsummerende og afsluttende bemærkninger”, Historisk Tidsskrift, 102(2). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56011 (Set: 26september2020).