FRIIS, A. (1920) “„Under Junigrundloven" og dens Forfatter.”, Historisk Tidsskrift, 90. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/55201 (Set: 27september2020).