af Aage Friis, M. (1908) “3. En Lægeberetning om Christian VIIs Helbredstilstand.”, Historisk Tidsskrift, 80. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54880 (Set: 4juli2020).