Steenstrup, J. (1908) “Nogle Bemærkninger om historisk Sandhed i Visedigtning.”, Historisk Tidsskrift, 80. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54864 (Set: 3juli2020).