Erslev, K. (1906) “3. Har den danske Adel i det 15. Aarhundrede haft en stærk Tilgang af nye Slægter?”, Historisk Tidsskrift, 7. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54846 (Set: 21 februar 2024).