Matzen, H. (1897) “Kong Valdemars Lov eller Kong Abels og Kong Kristoffers Udkast til Lov?”, Historisk Tidsskrift, 60. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54656 (Set: 7juli2020).